Mýto

Registrace vozidel a jejich provozovatelů

V režimu placení předem lze vozidlo zaregistrovat na kterémkoli obchodním místě a také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy nebo FCI.

Seznam obchodních míst – https://mytocz.eu/cs/obchodni-mista/seznam

Zákaznický portál a zákaznická samoobsluha – https://mytocz.eu/cs

Podmínkou výdeje elektronického zařízení je uhrazení kauce za elektronické zařízení.

Vozidla s úhradou mýtného

Vozidla podle emisní třídy:

 • do třídy EURO II,
 • třídy EURO III a IV,
 • třídy EURO V,
 • třídy EURO VI, EEV a vyšší.

Vozidla podle počtu náprav:

 • se dvěma nápravami,
 • se třemi nápravami,
 • se čtyřmi nebo více nápravami.

Vozidla podle kategorie:

 • Silniční motorové vozidlo (Vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.)
 • Autobus (Autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů):
 • v poli J. kategorie vozidla … M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
 • v poli typ (druh) vozidla … „“““autobus““““
 • v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)“

Zákaznické centrum

NONSTOP na telefonním čísle : +420 243 243 243

www.mytocz.eu

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW