Speciality pro kamiony

Zákazy jízd

Trvalá omezení

Kategorie vozidel:
Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 7,5 t a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem.

Území:
Na dálnicích a silnicích I. třídy.

Období:
V neděli a o státních svátcích od 13:00 do 22:00 hod.
 

Dočasná (letní) omezení

Kategorie vozidel:

Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 7,5 t a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem.

Území:
Na dálnicích a silnicích I. třídy.

Období:

V pátek mezi 1. červencem a 31. srpnem od 17:00 do 21:00 hod.

V sobotu mezi 1. červencem a 31. srpnem od 07:00 do 13:00 hod.

V neděli a o státních svátcích mezi 1. červencem a 31. srpnem od 13:00 hod do 22:00 hod.

Zvláštní omezení

Kategorie vozidel:
Zvláštní vozidla a vozíky o šířce větší než 0,60 m.

Území:
Na silnicích I. třídy mimo obec

Období:
Od 15. dubna do 30. září:

 • v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15:00 do 21:00 hod.
 • v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7:00 do 11:00 hod.
 • v neděli a v poslední den pracovního klidu v době od 15:00 do 21:00 hod.

Limitní rozměry a hmotnosti

Výška – 4,00 m

Šířka

 • Motorové vozidlo / přívěs – 2,55 m
 • Chladírenské vozidlo (min. tloušťka stěny 45 mm) – 2,60 m

Délka

 • Motorové vozidlo – 12,00 m
 • Přívěs – 12,00 m

Jízdní souprava

 • motorové vozidlo + přívěs – 18,75 m
 • motorové vozidlo + 2 přívěsy – 22,00 m
 • návěsová souprava – 16,50 m
 • návěsová souprava + přívěs 22 m

Maximální povolená hmotnost na nápravu

Jednotlivá náprava – 10,00 t
Jednotlivá hnací náprava – 11,50 t
Dvojnáprava motor. vozidla s rozvorem náprav:

 • do 1,0 m – 11,50 t
 • od 1,0 m a méně než 1,3 m – 16,00 t
 • od 1,3 m a méně než 1,8 m – 18,00 t
 • od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním, nebo pérováním uznaným za rovnocenné, nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,5 t – 19,00 t

Dvojnáprava přípojného vozidla s rozvorem náprav:

 • do 1 m – 11,00 t
 • od 1,0 m a méně než 1,3 m – 16,00 t
 • od 1,3 m a méně než 1,8 m – 18,00 t
 • 1,8 m – 20,00 t
 • nad 1,8 m, nezávislé nápravy, je tedy povoleno 10 t na nápravu.

Trojnáprava přípojného vozidla s rozvorem náprav:

 • do 1,3 m včetně – 21,00 t
 • nad 1,3 m do 1,4 m včetně – 24,00 t
 • nad 1,4 m do 1,8 m včetně – 27,00 t

Nejvyšší povolená hmotnost

Motorové vozidlo

 • se 2 nápravami – 18,00 t
 • se 3 nápravami – 25,00 t
 • se 3 nápravami, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální hmotnost na nápravu nepřekročí 9,5 t – 26,00 t
 • se 4 a více nápravami – 32,00 t

Přívěs

 • se 2 nápravami – 18,00 t
 • se 3 nápravami – 24,00 t
 • se 4 a více nápravami – 32,00 t

Jízdní souprava

 • se 4 nápravami (2+2) – 36,00 t*
 • s 5 nápravami (2+3) – 45,00 t*
 • s 5 nápravami (3+2) – 43,00 t*
 • s 5 nápravami (3+2), je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální hmotnost na nápravu nepřekročí 9,5 t – 44,00 t*
 • s 6 nápravami (3+3) – 48,00t**

* maximální povolená hmotnost pro kombinaci tahač + návěs, pokud jednotlivý prvek nepřekročí maximální povolenou hmotnost pro motorové vozidlo nebo návěs. Maximální povolená hmotnost pro návěs závisí na jeho uspořádání náprav (počet náprav a vzdálenost mezi nimi) a je založena na hmotnosti na dvojnápravu nebo trojnápravu (qv)
** v ČR jsou tahač a návěs považovány za samostatná vozidla. Př. pro tahač se 2 nápravami platí maximální hmotnost 18 t, tudíž je nutné mít na paměti správné rozložení nákladu

Rychlost jízdy pro nákladní vozidla

V obci

Víceúčelové komunikaceRychlostní silniceDálnice
Motorové vozidlo
</= 3.5 t
50 km/ h80 km/ h80 km/ h
Motorové vozidlo > 3,5 t50 km/ h80 km/ h80 km/ h
Návěsová souprava 50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Nákladní souprava 50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h

Mimo obec

Víceúčelové komunikaceRychlostní silniceDálnice*
Motorové vozidlo
</= 3.5 t
90 km/ h110 km/h130 km/ h
Motorové vozidlo > 3,5 t 80 km/ h80 km/ h 80 km/ h
Návěsová souprava 80 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Nákladní souprava 80 km/ h 80 km/ h 80 km/ h

* Jízda vozidel s maximální konstrukční rychlostí menší než 80 km/h je na českých dálnicích zakázána.

Zimní výbava

V období od 1. listopadu do 31. března mají všechna motorová vozidla užívající pozemní komunikace povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky, a to za předpokladu, že je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, nebo v případě, kdy je možné dle počasí předpokládat, že tato situace nastane v době provozu vozidla na komunikacích. Dpravní značení „Zimní výbava“ zůstává rovněž v platnosti. Tam, kde dopravní značka bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě příznivého počasí.  

Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?

Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou dopravní značky, které označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy přepokládat.  

Jaké pneumatiky jsou považovány za zimní

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S (M-S, M/S, M&S, MS), případně symbol horského štítu a sněhové vločky na bočnici pneumatiky. Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Užití pneumatik s protiskluzovými hroty je zakázáno.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW