Pravidla provozu

Záchranářská ulička

Při dojíždění do kolon se vytváří záchranářská ulička mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Vozidla uhýbají doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva.

Mobilní telefony

Řidič nesmí při jízdě s vozidlem držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení.

Nulová tolerance alkoholu

V ČR se uplatňuje nulová tolerance alkoholu, a to jak u řidiče motorového vozidla, tak i u cyklisty nebo jezdce na zvířeti.

Bezpečnost na železničních přejezdech

Řidič před železničním přejezdem musí

 • počínat si zvlášť opatrně, přesvědčit se, zda může přejezd bezpečně přejet,
 • dojde-li k zastavení vozidla na přejezdu, odstranit vozidlo mimo trať, a nemůže-li, učinit vše, aby strojvůdci byli varováni,
 • před přejezdem se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“, zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať, nejméně 2,5 metru od osy nejbližší koleje.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd

 • je-li dávána výstraha dvěma červenými světly, zvukem houkačky nebo zvonku,
 • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
 • je-li vidět nebo slyšet přijíždějící vlak, houkání nebo pískání; to neplatí, svítí-li přerušované  bílé světlo,
 • dává-li znamení k zastavení zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
 • nedovoluje-li situace za přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Řidič nesmí na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním

 • předjíždět,
 • otáčet a couvat,
 • při zastavení před přejezdem užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru,
 • zastavit a stát na přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před a za ním,
 • při přejíždění přejezdu zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 • Nejde-li o souběžnou jízdu, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Ve vzdálenosti 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění smí jet vozidlo rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo, 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění smí jet vozidlo rychlostí nejvýše 50 km/hod.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW