Zasady ruchu

Korytarz ratunkowy

Podczas dojazdu do kolumny tworzony jest korytarz ratunkowy pomiędzy lewym i sąsiednim pasem jezdnym. Pojazdy zjeżdżają na prawo w pasie środkowym i skrajnym prawym, a w najszybszym w lewo.

Telefony komórkowe

Podczas jazdy kierowca nie może trzymać w ręku aparatu telefonicznego lub innego urządzenia do rozmów.

Zero tolerancji dla alkoholu

W Czechach obowiązuje zero tolerancji dla alkoholu, zarówno dla kierowcy pojazdu silnikowego, jak też rowerzysty lub jeźdźca na zwierzęciu.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Przed przejazdem kolejowym kierowca powinien

 • zachować szczególną ostrożność, przekonać się, że można bezpiecznie przejechać przejazd,
 • w przypadku zatrzymania się pojazdu na przejeździe usunąć pojazd poza tory kolejowe, a jeżeli nie jest to możliwe – zrobić wszystko, aby maszynista został ostrzeżony,
 • przed przejazdem ze znakiem „Stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu!“, zatrzymać pojazd w miejscu, z którego ma właściwy widok na tory kolejowe, co najmniej 2,5 metra od osi najbliższego toru.

Kierowca nie może wjeżdżać na przejazd kolejowy

 • jeżeli włączone jest ostrzeżenie w postaci dwóch czerwonych świateł, dźwięku syreny lub dzwonka,
 • zapory są opuszczane, zostały opuszczone lub podnoszą się,
 • jeżeli jest widoczny lub słyszalny zbliżający się pociąg, trąbienie lub gwizdek; nie ma zastosowania, jeżeli świeci przerywane białe światło,
 • jeśli pracownik kolei daje znaki do zatrzymania, machając czerwoną lub żółtą chorągiewką, a w przypadku słabej widoczności machając czerwonym światłem,
 • jeżeli sytuacja za przejazdem nie pozwala na jego bezpieczne przekroczenie i kontynuację jazdy.

Kierowca na przejeździe kolejowym lub tuż przed nim ma zakaz

 • wyprzedzania,
 • zawracania i cofania,
 • stosowania świateł podczas zatrzymania, jeżeli mógłby nimi oślepić kierowcę z naprzeciwka,
 • zatrzymywania się i stania na przejeździe w odległości krótszej niż 15 m przed i za nim,
 • niepotrzebnego przedłużania czasu przejeżdżania przejazdu.
 • jeżeli nie dotyczy to jazdy równoległej, pojazdy mogą przejeżdżać przez przejazd tylko w jednym pasie ruchu.

W odległości 50 m przed przejazdem oraz podczas jego przejeżdżania pojazd powinien poruszać się z prędkością najwyżej 30 km/godz. Jeżeli świeci przerywane białe światło, 50 m przed przejazdem oraz podczas jego przejeżdżania pojazd powinien poruszać się z prędkością najwyżej 50 km/godz.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW