Specjalne informacje dla TIR-ów (ciężarówek)

Zakazy ruchu

Ograniczenia stałe

Kategorie pojazdów:
Samochody ciężarowe i pojazdy specjalne o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 7,5 t oraz samochody ciężarowe i pojazdy specjalne o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t z przyłączoną przyczepą.

Obszar:
Na autostradach i drogach I klasy.

Okres:
W niedziele i święta od godz. 13:00 do 22:00
 

Ograniczenia tymczasowe (letnie)

Kategorie pojazdów:

Samochody ciężarowe i pojazdy specjalne o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 7,5 t oraz samochody ciężarowe i pojazdy specjalne o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t z przyłączoną przyczepą.

Obszar:
Na autostradach i drogach I klasy.

Okres:

W piątki w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, od godz. 17:00 do 21:00

W soboty w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, od godz. 07:00 do 13:00

W niedziele i pozostałe święta w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, od godz. 13:00 do 22:00

Ograniczenia szczególne

Kategorie pojazdów:
Pojazdy specjalne i wózki o szerokości większej niż 0,60 m.

Obszar:
Na drogach I klasy poza terenem zabudowanym

Okres:
Od 15 kwietnia do 30 września:

 • w ostatni dzień roboczy przed sobotą lub dniem wolnym od pracy w okresie od godz. 15:00 do 21:00.
 • w pierwszy dzień wolny od pracy i w sobotę, jeżeli następuje po dniu roboczym, w okresie od godz. 7:00 do 11:00.
 • w niedzielę i w ostatni dzień wolny od pracy w okresie od godz. 15:00 do 21:00

Ograniczenie dotyczy autostrad i dróg I klasy w godzinach od 13:00 do 22:00.

Wymiary i masy limitowe

Wysokość – 4,00 m

Szerokość

 • Pojazd silnikowy / przyczepa – 2,55 m
 • Pojazdy chłodnicze (min. grubość ściany 45 mm) – 2,60 m

Długość

 • Pojazd silnikowy – 12,00 m
 • Przyczepa – 12,00 m

Zespół pojazdów

 • pojazd silnikowy + przyczepa – 18,75 m
 • pojazd silnikowy + 2 przyczepy – 22,00 m
 • ciągnik siodłowy z naczepą – 16,50 m
 • ciągnik siodłowy z naczepą + przyczepa – 22 m

Maksymalny dopuszczalny nacisk osi

Pojedyncza oś – 10,00 t
Pojedyncza oś napędowa – 11,50 t
Pojazd sil. dwuosiowy z rozstawem osi:

 • do 1,0 m – 11,50 t
 • powyżej 1,0 m i mniej niż 1,3 m – 16,00 t
 • powyżej 1,3 m i mniej niż 1,8 m – 18,00 t
 • powyżej 1,3 m i mniej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, lub zawieszenie uznane za równoważne, lub jeżeli każda oś napędowa posiada koła bliźniacze, a maksymalne obciążenie na oś nie przekroczy 9,5 t – 19,00 t

Przyczepa dwuosiowa z rozstawem osi:

 • do 1 m – 11,00 t
 • od 1,0 m i mniej niż 1,3 m – 16,00 t
 • od 1,3 m i mniej niż 1,8 m – 18,00 t
 • 1,8 m – 20,00 t
 • powyżej 1,8 m, niezależne osie, dopuszczone jest 10 t na oś.

Przyczepa trzyosiowa z rozstawem osi:

 • do 1,3 m włącznie – 21,00 t
 • powyżej 1,3 m do 1,4 m włącznie – 24,00 t
 • powyżej 1,4 m do 1,8 m włącznie – 27,00 t

Najwyższa dopuszczalna masa

Pojazd silnikowy

 • z 2 osiami – 18,00 t
 • z 3 osiami – 25,00 t
 • z 3 osiami, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne uznane za równoważne, lub jeżeli każda oś napędowa posiada koła bliźniacze, a maksymalne obciążenie na oś nie przekroczy 9,5 t – 26,00 t
 • z 4 i więcej osiami – 32,00 t

Przyczepa

 • z 2 osiami – 18,00 t
 • z 3 osiami – 24,00 t
 • z 4 i więcej osiami – 32,00 t

Zespół pojazdów

 • z 4 osiami (2+2) – 36,00 t*
 • z 5 osiami (2+3) – 45,00 t*
 • z 5 osiami (3+2) – 43,00 t*
 • z 5 osiami (3+2), jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne uznane za równoważne, lub jeżeli każda oś napędowa posiada koła bliźniacze, a maksymalne obciążenie na oś nie przekroczy 9,5 t – 44,00 t*
 • z 6 osiami (3+3) – 48,00 t**

* maksymalna dopuszczalna masa w przypadku ciągnika + naczepa, jeżeli pojedynczy element nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu silnikowego lub naczepy. Maksymalna dopuszczalna masa naczepy zależy od rozmieszczenia jej osi (liczba osi i odległość między nimi) i jest oparta na masie na dwie osie lub trzy osie (qv)
** w Czechach ciągnik i naczepa traktowane są jako oddzielne pojazdy. Na przykład dla ciągnika z 2 osiami obowiązuje maksymalna masa 18 t, a więc należy pamiętać o prawidłowym rozkładzie ładunku

Prędkość dla samochodów ciężarowych

W terenie zabudowanym

Drogi wewnętrzne Droga ekspresowa Autostrada
Pojazd silnikowy
</= 3.5 t
50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Pojazd silnikowy > 3,5 t 50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Ciągnik siodłowy z naczepą 50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Zespół pojazdów 50 km/ h 80 km/ h 80 km/ h

Poza terenem zabudowanym

Drogi wewnętrzne Droga ekspresowa Autostrada*
Pojazd silnikowy
</= 3.5 t
90 km/ h 110 km/ h 130 km/ h
Pojazd silnikowy > 3,5 t 80 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Ciągnik siodłowy z naczepą 80 km/ h 80 km/ h 80 km/ h
Zespół pojazdów 80 km/ h 80 km/ h 80 km/ h

* Jazda pojazdów z maksymalną prędkością konstrukcyjną mniejszą niż 80 km/h jest na czeskich autostradach zakazana.

Wyposażenie zimowe

W okresie od 1 listopada do 31 marca wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg są zobowiązane do posiadania opon zimowych, pod warunkiem, że na drodze jest ciągła warstwa śniegu, lodu lub błoto pośniegowe, albo w przypadku, gdy na podstawie prognoz pogody można zakładać, że taka sytuacja nastąpi w czasie, gdy pojazd będzie znajdował się na drodze. Obowiązują również znaki drogowe „Wyposażenie zimowe“. Tam, gdzie znajduje się znak drogowy, pojazd musi mieć opony zimowe nawet przy dobrych warunkach pogodowych.  

Co oznacza znak drogowy „Wyposażenie zimowe“?

Znaki drogowe „Wyposażenie zimowe“ i „Wyposażenie zimowe-koniec“ to znaki drogowe wyznaczające odcinki dróg, na których pojazd kategorii M i N musi być wyposażony w ogumienie zimowe we wszystkich warunkach klimatycznych, czyli nie tylko w przypadku, gdy na drodze znajduje się ciągła warstwa śniegu, lodu lub błoto pośniegowe albo gdy ze względu na warunki pogodowe takie zjawiska można przewidzieć.  

Jakie opony są uważane za zimowe

Za opony zimowe uważane są opony, które mają z boku zaznaczone oznakowanie M+S (M-S, M/S, M&S, MS), ewentualnie symbol szczytu górskiego i płatka śniegu na bocznej stronie opony. Głębokość bieżnika głównych rowków bieżnika opony musi wynosić co najmniej 4 mm na wszystkich kołach (w pojazdach do 3 500 kg), lub co najmniej 6 mm na wszystkich kołach napędowych (w pojazdach powyżej 3 500 kg).

Stosowanie opon z antypoślizgowymi grotami jest zabronione.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW