Mandaty

Przygotowanie

Wykroczenie Punkty karne Mandat na miejscu Kara w postępowaniu administracyjnym
Trzymanie aparatu telefonicznego lub innego urządzenia nagrywającego w ręku lub w inny sposób podczas kierowania pojazdem 2 1000 CZK 1500-2500 CZK
Przekroczenie prędkości z punktami karnymi: w terenie zabudowanym przekroczenie prędkości o+6 do +19 km/h, poza terenem zabudowanym o +11 do +29 km/h 2 1000 CZK 1500-2500 CZK
Nie zatrzymanie pojazdu na sygnał, który nakazuje kierowcy zatrzymanie pojazdu lub na polecenie „Stop” 5 2500 CZK 2500-7500 CZK
Wyprzedzanie w przypadkach, w których jest to zabronione przepisami 7 5000-10000 CZK
Wjeżdżanie na przejazd kolejowy w przypadkach, gdy jest to zabronione 7 2500-5000 CZK
Naruszenie przepisów dotyczących ograniczenia ruchu niektórych pojazdów 2500 CZK 2500 – 5000 CZK
Stworzenie zagrożenia dla innego kierowcy podczas zmiany pasa ruchu 5 2000 CZK 1500-2500 CZK
Brak wyposażenia zimowego w pojeździe w okresie zimowym 1500-2500 CZK
Niezapłacona opłata drogowa 5000 CZK 100 000 CZK
Nieprzestrzeganie przerw podczas jazdy 4 5000 CZK 10000 CZK
Kabotaż – w przypadkach, gdy jest to zabronione 50 000 CZK 100 000 CZK
Prowadzenie bez zezwolenia pojazdu, który przekracza dopuszczalne wymiary lub masę 500 000 CZK
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW