Pokuty

PřestupekTrestné bodyPokuta na místěPokuta ve správním řízení
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového
zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
21000 Kč1500-2500 Kč
Překročení rychlosti pro záznam bodů: v obci překročení rychlosti o+6 až +19 km/h, mimo obec o +11 až +29 km/h 21000 Kč1500-2500 Kč
Nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ 52500 Kč2500-7500 Kč
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 75000-10000 Kč
Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno 72500-5000 Kč
Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2500 Kč2500 – 5000 Kč
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 52000 Kč1500-2500 Kč
Chybějící zimní výbava ve vozidle v zimním období 1500-2500 Kč
Neuhrazení mýtného 5000 Kč100 000 Kč
Nedodržení bezpečnostních přestávek45000 Kč10000 Kč
Kabotáž – v případech, kdy je zakázána50 000 Kč100 000 Kč
Jízda vozidla, které překračuje povolené rozměry nebo hmotnost bez povolení 500 000 Kč
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW