Nezařazené

Przydatne zwroty – mała lekcja czeskiego

Povolení – Pozwolenie

Nákladní vozidlo – Samochód ciężarowy

Autobus – Autobus

Benzín – Benzyna

Diesel- Olej napędowy

Řidičský průkaz – Prawo jazdy

SPZ (státní poznávací značka u vozidel) – Numer rejestracyjny pojazdu

Zahnete doprava/ doleva – Skręć w prawo / w lewo

Pomoc – Pomoc

Zavolejte policji – Zadzwoń na policję

Nerozumím – Nie rozumiem

Zákaz parkování – Zakaz parkowania

Mimo zásobování – Nie dotyczy zaopatrzenia

Zásobování – Zaopatrzenie

Jen mimo dopravní obsluhu – Nie dotyczy obsługi transportowej

Platnost od …do… – Ważność od… do…

Pozor, změna přednosti v jízdě – Uwaga, zmiana w organizacji ruchu

Dej přednost tramvaji – Ustąp pierwszeństwa tramwajowi

Za mokra – Podczas deszczu

Objížďka – Objazd

Práce na silnici – Roboty na drogach

Musíme to opravit 🙂 – Musimy to naprawić 🙂

Vjezd – Wjazd

Výjezd – Wyjazd

Nezpevněná krajnice – Nieutwardzone pobocze

Jednosměrná ulice – Ulica jednokierunkowa

Nehoda – Wypadek

Porucha – Awaria

Zpomal – Zwolnij

Průjezd zakázán – Przejazd zabroniony

Policie – Policja

Hasiči – Straż Pożarna

Záchranná služba – Pogotowie Ratunkowe

Nemocnice – Szpital

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW