Nezařazené

Hasznos mondatok – kis cseh nyelvlecke

Povolení – Engedély

Nákladní vozidlo  – Tehergépjármű

Autobus – Autóbusz

Benzín – Benzin

Diesel – Gázolaj

Řidičský průkaz – Vezetői engedély

SPZ (státní poznávací značka u vozidel)  – Rendszám (járművek rendszámai)

Nehoda – Baleset

Zahnete doprava/ doleva – Térjen ki jobbra/ balra

Pomoc  – Segítség

Zavolejte policii – Hívja fel a rendőrséget

Nerozumím  – Nem értem

Zákaz parkování – Parkolási tilalom

Mimo zásobování  – Nincs áruszállítás

Zásobování   – Áruszállítás

Jen mimo dopravní obsluhu – Csak a szállítási szolgáltatáson kívülkívül

Platnost od …do…  – Érvényesség …..-tól …..-ig

Pozor, změna přednosti v jízdě – Figyelem, az elsőbbségadás változásaa forgalomban

Dej přednost tramvaji – Adj elsőbbséget a villamosnak

Za mokra – Nedves időben

Objížďka – Terelőút

Práce na silnici – Munkavégzés a közúton

Musíme to opravit 🙂 – Ki kell javítanunk 🙂

Vjezd – Belépés

Výjezd – Kilépés

Nezpevněná krajnice – Burkolatlan útpadka

Jednosměrná ulice – Egyirányú utca

Porucha – Üzemzavar

Zpomal – Lassíts

Průjezd zakázán – Tilos az áthaladás

Policie – Rendőrség

Hasiči – Tűzoltóság

Záchranná služba – Mentőszolgálat

Nemocnice – Kórház

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW