Nezařazené

Zavedení emisní složky CO2

Česká republika zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel registrovaných v Systému elektronického mýtného. Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 vstoupí v platnost zavedení nové složky mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích v České republice.

Změna zavádí pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je nejlevnější a je určena pro vozidla s bezemisním provozem.

JE POTŘEBA NĚCO ŘEŠIT? KLÍČOVÉ JE DATUM 1. REGISTRACE VOZIDLA

  • Povinně nemusí dopravci učinit žádné kroky. Prvotně budou všechna vozidla zařazena do emisní třídy CO2 1, do které podle předběžných odhadů patří více než 90 % vozidel. 
  • Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (Autobusy) nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2-5). Jejich provozovatelé tak nemusí podnikat žádné kroky.* 
  • Pokud pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 (2-5), nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, zůstává vozidlo zařazeno v emisní třídě CO2 1.
  • Provozovatelům vozidel s datem první registrace po 1. červenci 2019 doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce (COC, CIF) a následně ověřit s pomocí Vyhledávače emisní třídy CO** na stránce www.mytocz.eu/co2, zda nemají nárok na přeregistraci do lepší emisní třídy CO2 s nižší mýtnou sazbou.
*(vyjma vozidel poháněných čistě elektrickou energií a vodíkem – ty patří do emisní třídy CO2 5)
**(Vyhledávač emisní třídy CO2 bude k dispozici od 20.1.2024)

MÁM VOZIDLO REGISTROVANÉ PO 1.7.2019 A ZÁROVEŇ VYHLEDÁVAČ POTVRDIL MOŽNOST ZAŘAZENÍ DO VYŠŠÍ EMISNÍ TŘÍDY CO2. JAK DÁLE POSTUPOVAT?

  • V případě, že požadujete zařazení vozidla do emisní třídy CO2 vyšší než CO2 1, bude nutné zadat dokumenty o splnění potřebných podmínek do Systému elektronického mýtného (zejména údaje z dokumentace výrobce: COC, CIF). Tuto povinnost lze splnit podáním v Zákaznické samoobsluze (www.mytocz.eu) či e-mailem, nebo na Kontaktních místech. S dodáním dokumentace pomohou svým klientům také vybraní vydavatelé tankovacích karet.
  • Pokud nebude vozidlo zařazené do správné emisní třídy CO2, provozovateli nehrozí žádné sankce.

Zdroj informace a obrázek: mytocz.eu

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW