Nezařazené

Zákaz předjíždění pro nákladní vozidla

11. 11. 2023 začal na dálnici D1 platit zákaz předjíždění pro nákladní vozidla. Zákaz předjíždění platí pro nákladní vozidla s hmotností nad 3,5t.

Úseky se zákazem předjíždění budou označovány postupně ve dvou etapách. V současné době je zákaz v platnosti na km 182-210, v 1. etapě bude zaveden v úseku km 90-112 a km 141-182, ve druhé etapě pak v úsecích km 21-90 a km  112-141.  Během čtyř měsíců by měl být značkami souvisle osazen úsek od Mirošovic až po Brno.

Zákaz je časově omezen pouze na dobu od 06:00 hod do 22:00 hod., a to výjimkou Jihomoravského kraje, kde platnost zákazu začíná již v 05:00 hod. Platnost zákazu je vyznačena dodatkovou tabulkou.

Výjimkou ze zákazu předjíždění jsou místa se stoupacími pruhy, na kterých je možné využít tří jízdních pruhů. Na takových místech bude možné předjíždění i nákladními vozidly, ale pouze v prostředním pruhu.

Dodržování zákazu předjíždění bude kontrolovat policie mimo jiné s použitím dronů.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW