Nezařazené

Zjistěte si u svého vozidla emisní kategorii CO2

Klíčové je datum první registrace vozidla.

Proč je zaveden poplatek za emise CO2?

Česká republika plní změnami k 1.3.2024 svou povinnost implementovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362. Cílem této směrnice je podpořit další snižování produkce emisí CO2

Je nějaký termín, do kdy musím kontrolu u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 provést?

Kontrola není pro provozovatele vozidla povinností. Nehrozí žádné sankce, pokud budete provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO2, ale ponecháte ho zařazené v emisní třídě CO2 1. Jen budete hradit vyšší sazbu mýtného.

Kontrolu a žádost o zařazení do vyšší emisní třídy CO2 můžete provést kdykoli v budoucnosti, pro podání elektronické žádosti není stanovena žádná lhůta.

Pokud mám vozidlo registrované po 1. červenci 2019, mohu tedy požádat o zařazení do vyšší emisní třídy CO2?

Ne, ani vozidla registrovaná po 1. červenci 2019 nesplňují vždy potřebné parametry. Podle analýzy CzechToll splní nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 jen 5 až 10 procent z vozidel, která jsou dnes do Systému elektronického mýtného zaregistrována.

Klíčové je splnění parametrů podle vyhledávače emisní třídy CO2 na stránkách www.mytocz.eu/vyhledavac CO2 a doložení všech potřebných dokumentů.

Nemám k dispozici certifikáty COC, CIF, nebo potřebné informace neobsahují…

Tuto dokumentaci lze vyžádat výhradně u výrobce vozidla. Nezapomeňte prosím, že toto má smysl pouze u vozidel, která mají datum první registrace po 1. červenci 2019.

Pokud v certifikátech pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 2, 3, 4 nebo 5, nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, bude mu přidělena emisní třída CO2 1.

Kolik procent vozidel bude mít nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2?

Podle analýzy CzechToll splní nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 jen 5 až 10 procent z vozidel, která jsou dnes do Systému elektronického mýtného zaregistrována. Ze zkušeností ve státech, kde již systém emisních tříd CO2 byl spuštěn, se v drtivé většině případů objevují vozidla splňující parametry pro vyšší emisní třídu než CO2 1 až u prvních registrací v roce 2022.

Klíčové je splnění parametrů podle vyhledávače emisní třídy CO2 na stránkách  www.mytocz.eu/vyhledavac CO2 a doložení všech potřebných dokumentů. 

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW