Nezařazené

Výjimka z pravidel o dobách řízení a odpočinku – Nařízení 561/ 2006

Ministerstvo dopravy ČR schválilo, že od 16. 3. na dobu 30 dnů budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list.

Přestože byla udělena výjimka, je bezpečnost na silnicích prioritou. Proto prosím v případě, že se cítíte unaveni, zastavte na parkovacím místě a odpočiňte si.

!!!!!!! Neparkujte a neodpočívejte v jízdních pruzích, a to ani v případě, že je silnice hůře průjezdná. Neblokujte přístupové silnice k hraničnímu přechodu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat silnice průjezdné

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW