Nezařazené

Bezpečnost na železničních přejezdech

Česká republika disponuje hustou železniční sítí, což také znamená velký počet železničních přejezdů. Řada z těchto přejezdů není chráněna závorami, ale upozorňuje na ně „pouze“ světelná signalizace. V posledních letech razantně vzrostl počet nehod na železničních přejezdech a bohužel ve zvýšené míře právě za účasti řidičů ze zahraničí, kteří špatně vyhodnotili aktuální situaci. Velmi důležité je dodržování pravidel pro přejezd těchto úseků. Následky nehod na železničních přejezdech mají fatální následky.

Zásady jízdy na železničních přejezdech najdete zde: https://transit.tir.cz/pravidla-provozu/#%C5%BEeleznice

blesk.cz
vzpravy.cz
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW