Nezařazené

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Republika Czeska posiada gęstą sieć kolejową, co oznacza również dużą liczbę przejazdów kolejowych. Wiele z tych przejazdów nie jest chronionych zaporami, ale są oznakowane „tylko” sygnalizacją świetlną W ostatnich latach liczba wypadków na przejazdach kolejowych gwałtownie wzrosła i niestety, w znacznym stopniu przy udziale zagranicznych kierowców, którzy źle ocenili daną sytuację. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących przejeżdżania tych odcinków Konsekwencje wypadków na przejazdach kolejowych mają fatalne skutki.

Zasady jazdy na przejazdach kolejowych znaleźć można tu: https://transit.tir.cz/pl/rozporzadzenie/

blesk.cz
vzpravy.cz
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW