Nezařazené

Przewożenie migrantów nie opłaca się

Policja ds. cudzoziemców, we współpracy z funkcjonariuszami policji drogowej i administracją celną, przeprowadzają kontrole pojazdów ciężarowych, podczas których oprócz stanu technicznego i obowiązkowej dokumentacji koncentruje się na możliwej obecności nielegalnych migrantów.

W ramach środków zapobiegawczych prowadzone są działania kontrolne, zorientowane na wykrywanie nielegalnego pobytu cudzoziemców, przestrzeganie porządku publicznego oraz poszukiwanie osób i przedmiotów poszukiwanych na terytorium Czech. Podczas realizacji tych działań funkcjonariusze policji koncentrują się przede wszystkim na obszarze migracji tranzytowej realizowanej za pomocą transportu międzynarodowego.

Podczas kontroli, która miała miejsce w lutym tego roku, policja zatrzymała pojazd ciężarowy z obcą tablicą rejestracyjną. Dzięki wyspecjalizowanemu urządzeniu – tzw. heartbeat detector (jest to urządzenie, które znajduje bicie serca i na podstawie pulsu wykrywa obecność ludzi) wykryto obecność 11 nielegalnie przewożonych obcokrajowców. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i przekazani policji w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności procesowych.  W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko kierowcy i jego współpasażerowi wszczęto postępowanie karne w sprawie organizowania i umożliwienia nielegalnego przekraczania granicy państwowej.

Tego rodzaju przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności na okres do dwóch lat lub zakazem działalności, ewentualnie karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat, lub karą pieniężną.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW