Nezařazené

Zakaz wyprzedzania na niektórych odcinkach autostrad

Aby zapobiec tworzeniu się korków na przejściach granicznych, wprowadzono zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t na odcinkach autostrad D1, D2, D5, D8 i D11 w kierunku przejść granicznych

Zwolnione z tego zakazu są pojazdy służące do:

a) transportu towarów szybko psujących się, jeżeli towary takie zajmują lub w czasie transportu zajmowały co najmniej połowę objętości przestrzeni ładunkowej pojazdu lub zespołu pojazdów,

b) transportu żywych zwierząt,

c) transportu paliwa przeznaczonego do płynnego zaopatrywania stacji paliw,

d) transportu przesyłek pocztowych,

e) transportu materiału medycznego i biologicznego, leków i materiałów do ich produkcji.

Ograniczenie (zakaz wyprzedzania samochodów ciężarowych) ustalono na następujących odcinkach:

  • autostrada D1 od km 366,300 w prawo (w kierunku granicy państwa),
  • autostrada D2 od km 35,000 w prawo (w kierunku granicy państwa),
  • autostrada D5 od km 136,300 w prawo (w kierunku granicy państwa),
  • autostrada D8 od km 86,900 w prawo (w kierunku granicy państwa) i od granicy państwa do km 88,200 w lewo (kierunek Praga, ze względu na kontrole Policji Republiki Czeskiej),
  • autostrada D11 od km 76,650 w prawo (w kierunku granicy państwa, lub droga I/33).

Prosimy o przestrzeganie znaków drogowych oraz pomoc w utrzymaniu przejezdności czeskich dróg.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW