Nezařazené

Kontroly nákladních vozidel na českých silnicích

Na kontroly nákladních vozidel se v ČR zaměřuje speciální policejní tým „Kamion“.  Jeho členové se zaměřují na kontroly zejména na dálnici D1, ale také na ostatních důležitých a páteřních silnicích nižších tříd.

V průběhu loňského roku policisté z tohoto týmu uskutečnili celkem 1 225 silničních kontrol nákladních nebo dodávkových vozidel a ve 285 případech zjistili při kontrole nějakou závadu. Řidičům vozidel nebo provozovatelům pak uložili 72 kaucí za porušení ustanovení zákona o silniční dopravě v celkové výši téměř 1 600 000 korun.

Z důvodů vážných dopravních nehod se policisté na Vysočině loni zaměřili na důkladné kontroly dodržování předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Svoji pozornost soustředili mimo běžnou kontrolu dokladů také na technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad. Dále pak na to, zda je vozidlo řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.

Policisté kontrolovali tato nákladní vozidla vážením na nízko rychlostních váhách, kdy zkontrolovali 869 nákladních vozidel a u těchto vozidel zjistili 413 porušení. Uložené pokuty přesáhly v souhrnu částku 2 311 000 korun.

Nejčastějšími prohřešky bylo přetížení vozidel nebo nesprávné zajištění nákladu. Řešen byl i případ, kdy se řidič odmítl podrobit kontrolnímu vážení. Tuto povinnost mu ale ukládá zákon a v případě neuposlechnutí výzvy jsou policisté oprávněni uložit pokutu do výše 30 000 Kč, vozidlo je odstaveno na vhodné místo a je mu znemožněno pokračování v jízdě do doby provedení vážení.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW