Nezařazené

Kontrola pojazdów ciężarowych na czeskich drogach

Do kontroli pojazdów ciężarowych w Czechach powołany został specjalny zespół pod nazwą „Kamion“.  Jego członkowie skupiają się na kontrolach, zwłaszcza na autostradzie D1, ale także na innych ważnych i głównych drogach niższych klas.

W ubiegłym roku policjanci z tego zespołu przeprowadzili łącznie 1225 kontroli drogowych pojazdów ciężarowych lub dostawczych, w 285 przypadkach stwierdzając jakieś nieścisłości. Następnie wyznaczyli 72 kierowcom lub użytkownikom pojazdów kaucje za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, na łączną kwotę prawie 1 600 000 koron czeskich.

W związku z poważnymi wypadkami drogowymi policjanci w regionie Wysoczyny skupili się w ubiegłym roku na dokładnych kontrolach przestrzegania przepisów przez kierowców ciężarówek przewożących kłody drzewne. Oprócz zwykłej kontroli dokumentów sprawdzali również stan techniczny pojazdów, a także to, czy przewożony ładunek jest odpowiednio i dostatecznie ułożony i zabezpieczony. Ponadto kontrolowali, czy pojazd jest odpowiednio wyczyszczony, aby nie zanieczyszczał drogi.

Kontrola tych pojazdów polegała na  ważeniu ich na wagach wolnoobrotowych. Skontrolowano 869 ciężarówek i znaleziono 413 naruszeń. Łączna kwota nałożonych kar przekroczyła 2 311 000 koron czeskich.

Najczęstszymi wykroczeniami było przeładowanie pojazdów lub nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku. Zdarzył się również przypadek, w którym kierowca odmówił poddania się kontrolnemu ważeniu. Jest to jednak obowiązek wynikający z przepisów prawa i w przypadku odmowy policja ma prawo nałożyć grzywnę w wysokości do 30 000 CZK, pojazd zostaje odstawiony na odpowiednie miejsce i nie może kontynuować jazdy do wykonania ważenia.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW