Nezařazené

Dodržování odstupu

Mezi odborníky na bezpečnost dopravy panuje shoda na jednoduchém pravidle pro rozestupy vozidel a tím je pravidlo 2 sekund (pro nákladní vozidla platí 2,7 sekundy). Za tuto dobu si stihne plně soustředěný řidič všimnout situace a zareagovat – začít brzdit s potřebnou intenzitou.

Dodržování pravidla při rychlosti 80 kilometrů za hodinu znamená 60 metrů.

Formulace pravidla pro dostatečný odstup podle zákona o silniční dopravě:

„Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.“

Upozornění: Policie se připravuje na zvýšené kontroly dodržování bezpečného odstupu vozidel.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW