Nezařazené

Vysokorychlostní vážení

S účinností od 1. 1. 2010 byl novelizován zákon o pozemních komunikacích, který nově umožňuje vysokorychlostní vážení. Vozidla tak nemusí být odkláněna z provozu, ale mohou být zvážena v rámci běžného provozu prostým průjezdem přes váhu umístěnou na pozemní komunikaci.

Několik vysokorychlostních vah je již v současné době v provozu, další místa pro kontrolní vážení se připravují. Celkem by kontrolních bodů mělo být až 220.

Za přestupek lze uložit blokovou pokutu ve výši 5000-15000 Kč, v příkazním řízení do 30 000 Kč, další přestupky v souvislosti s vážením jsou ve výši 100 000 Kč – 500 000 Kč.

Kde se můžete setkat s vysokorychlostním vážením

Silnice II/125 – Kolín, ulice Ovčárecká II/602, km 51,4 – Velké Meziříčí směr Jihlava. Vysokorychlostní váha, která má zabránit vjezdu přetížených nákladních vozidel do Prahy je umístěna na příjezdu z dálnice D8 v Praze 9, nedaleko garáží Klíčov. S dalšími dvěma váhami se můžete setkat na dálnici D5 a na dálnici D8.

Vybraná plánovaná místa umístění vysokorychlostní váhy:

Dálnice Umístění váhy Směr
D3 Mýto D3-91, 90-E-O Obousměrné
D5 Mýto D5-23, 30-R-O Obousměrné
D5 km 105,2 Vpravo
D5 km 105 Vlevo
D8 km 47,6 Obousměrné
D11 km 10,5 Obousměrné
D11 km 79,2 Obousměrné
D4 km 9,5 (Jíloviště) Obousměrné
D6 Mýto R6-11, 16-R-O Obousměrné
D7 km 14,7 Obousměrné
D35 Mýto R35-40, 7-E-O Obousměrné
D35 Mýto R35-255, 20-R-O Obousměrné
D35 km 268,0 Obousměrné
D46 Mýto R46-22,25; 25-R-O Obousměrné
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW