Nezařazené

Opravy na českých silnicích pokračují

ŘSD připravuje na začátek března další sérii oprav dálnic a silnic I. třídy. Na dálnicích se bude jednat celkem o 78 staveb a jejich opravy se budou týkat 568 km dálnic, na silnicích I. třídy půjde o 112 staveb, které se budou týkat 531 km těchto silnic.

Zde je výběr některých omezení, která nás čekají v blízké době:

Dálnice D3
Nažidla – Dolní Dvořiště st. hranice

Dálnice D1:
Kývalka – Brno západ (km 181,500 –  189,500)
Brno jih (196,000 – 197,500)
Brno západ – MÚK Brno centrum (km 189,500 – 194,560)
Brno centrum – Brno jih (km 194,560 – 196,000)
Brno jih – Brno východ rozšíření

Dálnice D11:
Trutnov – státní hranice ČR/PL  

Dálnice D52:
MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko

Dálnice D48 Bělotín – Rybí, 2 etapy

Silnice I. třídy – I/ 35
Zahájena bude přestavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem. Stávající křižovatka již nevyhovuje aktuálnímu dopravnímu vytížení a je místem častých dopravních nehod.    

Buďte při průjezdu opravovanými úseky opatrní a pomozte nám zvládnout rekonstrukce všech úseků bez nehod a zbytečných dopravních komplikací.    


Transit.TIR.cz

FREE
VIEW