Nezařazené

Nowy obowiązkowy dokument w pojeździe

Od 1 lipca kierowcy z państw członkowskich UE muszą mieć przy sobie w pojeździe umowę o pracę wraz z tłumaczeniem na język czeski.

„Zagraniczni przewoźnicy są zobowiązani do zapewnienia, by kierowcy prowadzili ewidencję czasu prowadzenia pojazdu, przerw bezpieczeństwa i okresów odpoczynku oraz aby przestrzegali przepisowego czasu prowadzenia pojazdu, przerw bezpieczeństwa i okresu odpoczynku. Zagraniczni przewoźnicy są również zobowiązani do zapewnienia, by w pojeździe podczas jego eksploatacji znajdowały się dokumenty zgodnie z §3 ust. 3 i §9 ust. 1 lit. a), a w przypadku przewoźników zagranicznych mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, kopie dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy z kierowcą, wraz z ich tłumaczeniem na język czeski”.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW