Nezařazené

Na terenie Republiki Czeskiej obowiązuje stan wyjątkowy

W ramach ogłoszonego stanu wyjątkowego rząd zakazał wszystkim przewoźnikom zajmującym się międzynarodowym transportem drogowym pasażerskim przewozu osób przez granicę Republiki Czeskiej. Granice Republiki Czeskiej są zamknięte.

Transport towarowy może odbywać się przez określone przejścia graniczne. Listę aktualnie otwartych przejść granicznych można znaleźć tutaj: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART

Kierowcy pojazdów ciężarowych do 3,5 t mają możliwość przejazdu, pod warunkiem udokumentowania:

  • Że pojazd jest kategorii N (dokument: karta pojazdu)
  • Że transport jest realizowany w związku z działalnością gospodarczą przewoźnika (dokument: dokument załadunku, faktura lub zamówienie)
  • Stosunku kierowcy pojazdu wobec przewoźnika (dokument: umowa o pracę, zaświadczenie pracodawcy)

Przed wyjazdem należy sprawdzić informacje dotyczące otwartych przejść granicznych lub godzin oczekiwania na przejściach granicznych (www.dopravniinfo.cz). Należy zadbać o to, aby wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu, ładunku i kierowcy były w porządku.

Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu przejezdności czeskich dróg. To nasza wspólna sprawa.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW