Nezařazené

Zwrot jednostek pokładowych premid

Jednostki pokładowe pierwotnego systemu poboru opłat można było zwrócić do 29 maja 2020 r. na adres P.O.BOX. Po tej dacie zwrócić starą jednostkę poboru opłat można na adres: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praga 1

Kaucja zostanie zwrócona tylko za jednostkę pokładową, która nie jest przedawniona (przeprowadziła transakcję poboru opłat pod bramą w ciągu ubiegłych 12 miesięcy), a jednocześnie jest czysta i nieuszkodzona.

Kredyt z jednostki pokładowej premid zostanie zwrócony tylko jeżeli nie jest ona przedawniona.

Na stronach internetowych www.mytocz.com znajduje się lista pojazdów, na których urządzenia pokładowe mogą wkrótce stracić ważność. W pliku znajdziesz kraj rejestracji pojazdu, numery rejestracyjne, datę ważności jednostki, datę ważności kredytu i datę ostatniej zrealizowanej transakcji.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW