Nezařazené

Czechy – przedłużenie i uściślenie odstępstwa od rozporządzenia 561/2006

Odstępstwo obowiązuje od 15.4.2020 r., godz. 00:00 do 31.5.2020 r., godz. 23:59.

W okresie od 15.4.2020 r., godz. 00:00 do 31.5.2020 r., godz. 23:59 czeskie urzędy będą uznawać i tolerować odstępstwa kierowców ciężarówek od zasad określających okresy prowadzenia pojazdów i odpoczynku, spowodowane nieoczekiwanymi opóźnieniami, zwłaszcza na przejściach granicznych.

Wprowadzenie tymczasowego odstępstwa od postanowień art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 dotyczyć będzie następujących przepisów:

art. 6 (1): zmiana maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin na 11 godzin;

art. 6 (2): zmiana maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin na 60 godzin;

art. 6 (3): zmiana maksymalnego czternastodniowego limitu jazdy z 90 godzin na 100 godzin;

art. 8 (1): obniżenie dziennego wymogu odpoczynku z 11 godzin na 9 godzin;

art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku po zakończeniu siedmiu (zamiast sześciu) okresów 24-godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

art. 8 (8): możliwość spędzenia regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem, że posiada on odpowiednie warunki do spania dla każdego kierowcy, a pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, którzy są zmuszeni do odstąpienia od określonych zasad z powodu kontroli na przejściach granicznych lub innych środków sanitarnych obowiązujących np. u klientów, spowodowanych epidemią koronawirusa, muszą zarejestrować przyczynę odstępstwa, najpóźniej po przyjeździe na miejsce korzystania z przerwy lub odpoczynku, na wydruku z tachografu lub wykresówce. Jednocześnie kierowcy muszą zadbać o to, aby w żaden sposób nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, a przewoźnicy zwracać uwagę na dobre samopoczucie kierowców.

To tymczasowe odstępstwo dotyczy wszystkich kierowców uczestniczących we wszystkich przewozach towarów na terytorium Republiki Czeskiej. Niniejsze odstępstwo jest uzasadnione trwającą pandemią COVID-19 (koronawirus) oraz potrzebą zapewnienia przez sektor transportu ruchu w kluczowych gałęziach gospodarki, a także możliwość dostarczania towarów klientom na czas.

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW