Nezařazené

Nouzový stav v České republice

Vláda 30. října 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020.

Provoz mezinárodní nákladní dopravy není omezen. Řidič musí mít potřebnou dokumentaci, včetně potvrzení pro řidiče mezinárodní dopravy.

Omezení pohybu v nočních hodinách

Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 • 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 • 2. výkonu povolání,
 • 3. výkonu činností sloužících k zajištění
  • a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  • c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • 6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření.

Více informací o vstupu na území ČR

Informace zaměřené na mezinárodní dopravu

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW