Nezařazené

Hlavní změny v pravidlech pro vstup na území ČR platné od 14.dubna 2020

S účinností od 14. dubna 2020 (0:00) platí po dobu nouzového stavu upravená pravidla pro vstup na území České republiky.

Níže jsou shrnuty hlavní změny: 

Všeobecný zákaz vycestování z České republiky končí.

Cizinci s pobytem v ČR budou moci stejně jako čeští občané cestovat do zahraničí, a to nově i s možností návratu během nouzového stavu. Účel vycestování musí být v souladu s výjimkami ze zákazu omezeného pohybu nařízeného Ministerstvem zdravotnictví. Je tudíž omezeno pouze na nezbytné a odůvodněné případy (např. plnění úředních povinností, výkon práce v zahraničí, apod.), které budou muset být prokázány individuálně policii přímo na hraničních přechodech. Notifikace ze strany ambasád předem není proto nadále nezbytná.

Povinná karanténa pro všechny.

Po návratu zpět do ČR musí všichni (občané i cizinci) projít 14denní povinnou nařízenou karanténou. Výjimka z povinné nařízené karantény se vztahuje pouze na jasně definované případy vycestování na dobu kratší než 24 hodin. Nevztahuje se též na pendlery v oblasti zdravotních a sociálních služeb, složky integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury v případě pobytu či vycestování kratší než 14 dnů; za tímto účelem je zapotřebí v případě vycestování nóta zastupitelských úřadů cílové země.

Sloučení rodiny.

Možnost vstupu na území ČR se nově rozšiřuje na manžela/ku a nezletilé děti občana EU s pobytem v ČR. Oprávnění se vztahuje pouze na ty rodinné příslušníky, kteří již nyní mají oprávnění vstoupit do ČR. Předem však musí oznámit českému zastupitelskému úřadu datum a způsob dopravy do ČR. I na ně se po vstupu do ČR vztahuje povinná nařízená karanténa.

Zákaz vstupu cizinců (včetně občanů EU) s výjimkou těch s platným pobytovým oprávněním zůstává i nadále v platnosti.

Jednorázový tranzit přes území ČR je i nadále možný.

Stejně jako doposud je tranzit v případě občana EU nebo cizince s povoleným pobytem v jiném státě EU možný na základě nóty zastupitelského úřadu domovského státu na cestě domů. Nově je nutné vycestovat z ČR do 24 bez povinnosti povinné karantény.

Více informací

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW