Nezařazené

Jak vrátit OBU jednotku Premid

(stručný přehled podmínek a termínů vracení OBU jednotek … ke stažení v PDF)

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

OSOBNĚ
do 31.01.2020
Distribuční místa (jednotlivě)
250 distribučních míst … do 30. 11. 2019
25 distribučních míst … do 31. 01. 2020
Kontaktní místa
15 kontaktních míst, jen po-pá v pracovní době … do 31. 01. 2020
POTŘEBNÉ DOKLADY DOKLAD VOZIDLA (originál – technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla)
… pokud nemáte originál dokladu vozidla, pak: svůj doklad totožnosti… … a k OBU evidované na firmu také ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (pokud na něm nejste uveden(a), pak i ověřenou plnou moc k zastupování firmy)
 
POŠTOU Centrální sběrné místo
od 01. 12. 2019, doručení nejpozději do 31. 05. 2020
bankovní záruky doručení nejpozději do 29. 02. 2020
MYTO CZ, P. O. Box 33, 130 11 Praha 3
Kontaktní místa
15 kontaktních míst, ale doručení nejpozději do 31.01.2020
POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay): nejsou vyžadovány žádné dokumenty
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay): strojově vyplněný PDF formulář Žádost o vrácení kauce a kreditu kopie dokladů vozidel (technický průkaz, osvědčení o registraci)

Transit.TIR.cz

FREE
VIEW