Închiderea unor sectoare de drum

Broşura

Pentru sezonul estival 2019 / 2020 este planificată realizarea de ample reparaţii în reţeaua de comunicaţii a Republicii Cehe. Pentru a vă facilita tranzitul fără probleme pe şoselele cehe vă oferim următoarele informaţii:

Lista actuală a sectoarelor de drum închise

Aplicaţie mobilă:  http://portal.dopravniinfo.cz/en/drivers-service/mobile-applications

Circulaţia în sectoarele cu îngustare temporară

Înaintea intrării pe sectorul de drum îngustat sunt necesare: respectarea indicatoarelor rutiere, reducerea vitezei de rulare, respectarea regulilor circulaţiei alternante. Nu se recomandă ca autovehiculele de transport să depăşească alte vehicule înaintea intrării pe sectorul îngustat sau imediat după părăsirea acestuia! Atenţie la eventualele restricţii privind lăţimea maximă autorizată a vehiculelor în sectoarele de drum îngustate temporar. Pe banda stângă este permisă circulaţia vehiculelor cu lăţime maximă de 2,2 m, dar pot exista zone unde lăţimea este restricţionată la 2 m.

Tranzitul interzis

Tabelul limitează valabilitatea indicatorului rutier la autovehiculele pentru care traversarea sectorului de drum astfel marcat nu este indispensabilă pentru ajungerea vehiculului la locul de încărcare sau descărcare a mărfii, în punctul unde au loc operaţiunile de întreţinere sau reparaţie a vehiculului, sau la sediul, spaţiile comerciale sau domiciliul obişnuit ale transportatorului sau şoferului.  

Prezenţa acestui indicator face necesară alegerea unui alt traseu, chiar dacă acesta este mai lung decât traseul iniţial planificat.

Exemplu de zone cu interdicţie de tranzit

  • pe şoselele de categoria a II-a şi a III-a – Říčany şi împrejurimile acestei localităţi
  • interdicţia de tranzit e valabilă pentru vehiculele cu greutatea de peste 12 t
Transit.TIR.cz

FREE
VIEW